"Naučiti kako učiti najvažnija je životna vještina!"
Tony Buzan
    © UDRUGA KREATIVNO UČENJE 2018 - sva prava pridržana